Presunúť na hlavný obsah

Európske politiky v oblasti výskumu a vývoja po roku 2020

SciPol:SK na festivale vedy Európska noc výskumníkov 2020

Diskutujúci: 

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied

Ľudovít Paulis, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Lucia Mokrá, Univerzita Komenského v Bratislave

moderátorka: Zuzana Gabrižová,  Euractiv

Európska únia pripravuje nové programové obdobie pre roky 2021-2027 a Plán obnovy po koronakríze.

• Aké miesto v ňom budú hrať politiky na podporu vedy a inovácií v členských štátoch?

• Na ktoré hlavné priority sa podpora európskej vedy zameria?

• Bude reflektovať súčasnú situáciu s pandémiou nového koronavírusu?

• Aké nástroje podpory budú v novom období dostupné?

• Aké perspektívy a možnosti nové perspektívy otvárajú pre slovenskú vedu a výskumníkov?

• Aké chyby z minulosti neopakovať a na aké úspechy sa dá nadviazať?

Program

Záznam z podujatia: 

Táto diskusia je realizovaná v rámci projektu „Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska„ (SciPol:SK), ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Fotogaléria

zdieľať článok