Presunúť na hlavný obsah

Ako ovplyvňuje veda tvorbu politík na Slovensku?

SciPol:SK na Európskej noci výsumníkov 2021 a súčasťou iniciatívy Otvorene o otvorenom vládnutí.

24.9.2021- 15:00

Hostia:

Martin Kánovský, riaditeľ, Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, MŠVVŠ SR 

Pavol Šajgalík, predseda, Slovenská akadémia vied 

Vladimír Šucha, Senior Policy Advisor, UNESCO 

Darina Malová, profesorka,  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Moderátor: Radovan Geist, Euractiv 

Záznam z podujatia:

Táto diskusia je realizovaná v rámci projektu „Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska„ (SciPol:SK), ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Zároveň je súčasťou iniciatívy Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pod názvom „Otvorene o otvorenom vládnutí“.

Fotogaléria

zdieľať článok